Vítejte na stránkách www.pohledyznebe.cz

Rád bych se Vám představil

Jmenuji se Václav Sidorjak, trvale žiji v obci Manětín a motorovému paraglidingu se věnuji od r. 2010, kdy jsem absolvoval kurz pilota v Letecké škole Jožky Káčera. Tímto souborem fotografií bych Vám rád přiblížil krajinu okolí Manětína pohledem z ptačí perspektivy.

Manětínsko je kraj stolových hor a barokních soch. Kraj mlýnů, panenské přírody a historických pamětihodností. Kraj, kde byla v roce 2014 vyhlášena Manětínská oblast tmavé oblohy. Více na www.manetinskatma.cz. Na fotografiích můžete vidět proměny krajiny, a to nejen vlivem střídání ročních období, ale také působením lidské činnosti. Zajímavé jsou i jednotlivé krajinné vzory a prvky, které vynikají pouze při pohledu shora. Doufám, že Vás alespoň některé fotografie zaujmou a možná se tak stanou vhodnou inspirací na výlet, nebo průvodcem po krajině.

Na závěr bych rád poděkoval několika přátelům. Prvním z nich je Marek Hladík, kterému děkuji za trpělivost při realizaci webových stránek. Dále děkuji Václavu Kozlovi, výbornému kolegovi ve vzduchu i na zemi. Děkuji Jitce Hlousové za pomoc s administrativou a Petru Koškovi za servis mého létajícího stroje. Závěrečné poděkování patří Zdeňku Řehákovi, Josefu Jírovi, Tomáši Laubrovi a Tomáši Zímovi, kteří byli přítomni při několika mých vzletech a přistáních a pořídili z nich krásné fotografie.

Přeji Vám příjemně strávené chvíle při prohlížení Pohledů z nebe.

Složka
Města a obce
Složka
Krajinné vzory
Složka
Mlýny
Složka
Rybníky
Složka
Stolové hory a kopce
Složka
Stromy
Složka
Technika
Složka
Zemědělské objekty
Složka
Zvířata
Složka
Povrchové doly
Složka
Z deníku pilota
Složka
Obrázky